Länkar

Förvaltning och paraplyorganisationer/Brf:
Mälardalens Bostadsrättsförvaltning ek. förening - www.mbf.se
Bostadsrätterna (Tidigare SBC ek. förening) - www.bostadsratterna.se
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB - www.sbc.se

Allt om bostadsrättsförening:
 
BoBättres styrelseskola:
 
Myndigheter:
 
Facktidningar
 
Företag & referenser