Nyheter


Styrelsens rapport

skickad 12 dec. 2012 07:19 av Brf Drevan   [ uppdaterad 22 nov. 2016 12:39 ]

Ekonomi:
Året går mot sitt slut och vi kan nu skönja ett preliminärt resultat för året, vilket pekar åt positivt håll! Även då vi redan budgeterat med viss vinst - för att ta in tidigare års förluster - verkar vi kunna överträffa budget hela året ut!

Budget för 2017 har genomarbetats av styrelsen, att godkännas av förvaltare och revisor. Årsavgifterna hålls vad det ser ut som på nuvarande nivå, detta är dock inte helt givet förrän nya budgeten har gått igenom. Blir det tal om förändringar, kommer det att meddelas! För år 2017 finns inga större planerade insatser.


Drift & skötsel:

Vad gäller snöskottning vill jag påminna om att detta sker i egen regi - dvs det finns ingen som kommer och skottar åt oss! För att säkerställa att detta fungerar, krävs att alla - efter förmåga - är beredda att dra sitt strå till stacken. Fungerar det INTE blir vi på sikt tvungna att köpa in tjänsten, vilket i sin tur sannolikt resulterar i höjda årsavgifter.

Övrigt:
Jag vill påminna om att vi fortfarande har två vakanta parkeringsplatser bak på gården. Ingen kö - först till kvarn! Hyran för dessa är i nuläget 150:-/mån.

Tveka inte att höra av er med frågor och/eller funderingar!


Jag vill å styrelsens vägnar passa på att hälsa alla en god jul och ett gott nytt år!

Kent Lagung
Ordf. Brf Drevan

Styrelsens rapport

skickad 23 okt. 2012 12:15 av Brf Drevan

Här följer uppdatering:

- Cykelförrådet på baksidan har rensats från ägarlösa cyklar varvid mer plats frigjorts
- Underhållsavtal för tak har tecknats
- Klottersanering på gavel utförd
- Slamsugning av dagvattenbrunn bak på gården har utförts
- Ekonomin går bättre än budget tack vare låga kostnader för vatten och värme
- Beslut taget för inköp av radiatortermostater och komplement till friskluftsdonen, installationsarbetet påbörjas snarast - mer information följer
- I nuläget finns 2 st lediga parkeringar på gården - ingen kö, först till kvarn!

Nu har uppvärmningssäsongen börjat på allvar varför vi ber all vädring/öppna fönster att undvikas i högsta möjliga grad! Upplevs problem med för hög värme och/eller dålig luftväxling ska istället styrelsen kontaktas för att åtgärda problemet!

Vi vill även passa på att hälsa våra nya medlemmar varmt välkomna!

Det var allt för denna gång!
/Styrelsen

1-2 of 2