Nyheter‎ > ‎

Styrelsens rapport

skickad 23 okt. 2012 12:15 av Brf Drevan
Här följer uppdatering:

- Cykelförrådet på baksidan har rensats från ägarlösa cyklar varvid mer plats frigjorts
- Underhållsavtal för tak har tecknats
- Klottersanering på gavel utförd
- Slamsugning av dagvattenbrunn bak på gården har utförts
- Ekonomin går bättre än budget tack vare låga kostnader för vatten och värme
- Beslut taget för inköp av radiatortermostater och komplement till friskluftsdonen, installationsarbetet påbörjas snarast - mer information följer
- I nuläget finns 2 st lediga parkeringar på gården - ingen kö, först till kvarn!

Nu har uppvärmningssäsongen börjat på allvar varför vi ber all vädring/öppna fönster att undvikas i högsta möjliga grad! Upplevs problem med för hög värme och/eller dålig luftväxling ska istället styrelsen kontaktas för att åtgärda problemet!

Vi vill även passa på att hälsa våra nya medlemmar varmt välkomna!

Det var allt för denna gång!
/Styrelsen
Comments